Tuomioistuin määräsi yhdyskuntapalvelua muotoja ct